Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Teknik Industri. InsyaAllah masih Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Cabang Malang

Title