napas buatan tidak dianjurkan bila tak mengenal

Title