Menko Perekonomian

6 Mar
7 Jan
6 Jan
1 Okt
29 Sep
28 Sep
17 Jul
21 Jun
5 Sep

Dolar Boleh Berapa Pun Asal Stabil